איליריה + מאה חלומות גם יחד


טובים השניים!
טובים השניים!
טובים השניים!

מאה חלומות וחלום + איליריה במבצע לזוג.


138 


תיאור


שני הספרים מגיעים עם סימניה מתוך מאה חלומות וחלום.
לאיליריה מצורפת גם גלויה עם איור מתוך הספר.

קוראים מספרים על המפגש עם מאה חלומות >