קטעים מהספרים, הצפויים לצאת במהלך 2021

הולך ושר / אלון ציפריס


נגיעות מסע וחלומות, בעולם הפיזי ובמרחבי הרוח. מהודו ועד קובה מירושלים לאיביזה. מאבן לאדם, מאדם לאלוהיו. סיפורי מסע ללא פילטרים, מלאים בלב ואנוש. הספר צפוי לצאת לאור במהלך 2021.

מרפסות / מוריה מקסימון


מסע אל עומקי הכאב והאהבה, בתוך מציאות של אובדן ובחירה מתחדשת בחיים. ״המילים נובעות כרצון לקרוא בשם, לדבר שאין לו שם. והוא שט על פני רצפים סתורים ונסתרים, שבשפה היומיומית ייקרא- חיים״.